Yaşar Özkan Hakkında

1932 yılında Nevşehir-Avonos’a bağlı Göynük köyünde doğdu.
İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Tophane Sanat Okulundan ve 1955 yılında da o zaman ki adıyla “İstanbul Teknik Okulu” şimdiki “Yıldız Teknik Üniversitesi” Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.


ozkan@yasarozkan.com

 

3328 defa okundu.

Dünyanın Geçmiş Tarihi ile Klasik Tarih Arasındaki Çelişkiler Bugün Dünya üzerindeki antik kalıntıların günümüze kadar gelen örneklerine baktığımızda, bunların çok eski zamanlarda ve çok gelişmiş toplumlar tarafından inşa edildikleri görülmektedir. Yakın zamana kadar bu kalıntıların yaşları hakkında kesin bir bilgi edinme imkanımız yoktu. Son gelişen teknolojilerle, özellikle Carbon-14 ve Lazer testleri ile çok sağlıklı olarak kalıntıların yaşlarını tespit edebiliyoruz. Bu kalıntılar üzerindeki çoğu şifreli işaretlerden ve göksel bilgilerden hareketle &cc...

2012-07-10 | 9022 defa okundu | 1 yorum | Yaşar Özkan

Şuanda en gelişmişlik çağını yaşadığımızı iddia ettiğimiz dünyamızda, binlerce yıl öncesinde, antik dönemlerde öyle mega yapılar inşa edilmiş ki; bizlerin zirvesinde olduğumuz bugünkü teknolojik gelişmemizle bu yapıları yapıp yapamayacağımız tartışılmaktadır. Hatta yapılan bazı deneylerle, özellikle piramitleri yapamayacağımız kanıtlanmıştır. Bugün Mısır’da, Mezopotamya’da, Asya’da, Güney Amerika’da, Uzak Doğu’da ve daha pek çok yerde bu mega yapıların kiminin harabeleri, kiminin de günümüze kadar ayakta kalmış canlı örnekleri bulunmaktadır. Bu yapılar bugün bile o kadar muhteşem ve o kadar gizemlidir ki, bunların  binlerce yıl &oum...

2012-07-10 | 7794 defa okundu | 0 yorum | Yaşar Özkan

Batılıların Tarihi Saptırmaları Dünya’nın yazılı tarihi yaklaşık 6000 yıl geriye kadar gider. Bu tarihleri yazanların da genellikle daima kazananlar olduğu, kazanan güçlerin yazarlarının kişisel görüşlerinin de bu tarihlere yansıdığı için, okuduğumuz dünya tarihi gerçeğin ta kendisi değildir. Sözgelimi, II. Dünya Harbi sonrasının tarihi, harbi kazanan müttefik güçlerin yazarları tarafından yazılmış olduğu için Almanların, Yahudilere yaptıkları mezalim ve fırınlarda yakma olayları ön plana çıkarılmıştır. Eğer II. Cihan Harbinin galibi Almanlar olsa idi ve bu tarih Almanlar tarafından yazılsa idi her şey tersine d&...

2012-07-10 | 4378 defa okundu | 0 yorum | Yaşar Özkan

Üç yılı aşkın bir süredir INTES Dergisinde çeşitli konularda makaleler yazmaktayım. İlk makalemi yazarken düşüncem, madde bağımlısı haline gelmiş olan toplumumuza, madde dışında bazı şeylerin var olduğunu göstermek ve bilimin sadece maddeye bağımlı kalmadan, madde dışındaki bazı şeylerin de var olduğunu kabul etmesinin ve inancı reddetmek yerine inanç ile ilimin iş birliği halinde olması gerektiğini ortaya koymaktı. Bilindiği üzere, bugünkü bilimsel anlayışa göre; boyutları olan, ölçülebilen, tartılabilen, dokunulan, hesaplanabilen, gözlemlenen ve laboratuvarlarda denenebilen şeyler bilimsel, bu kategorinin dışında kalanlar da bilim dışıdır. Bilim adamlarının büyük bir kısmı halen...

2012-07-10 | 5021 defa okundu | 0 yorum | Yaşar Özkan

Bilindiği üzere, dünya üzerinde varolan milyonlarca cinsten omurgalı ve omurgasız canlılar arasında çok çeşitli yaşam tarzları vardır. Bunların bir kısımları sosyal canlılar olup, koloniler halinde yaşarken, bir kısmı da asosyal şekilde yaşarlar. Canlıların sosyal yaşamlarına dair yazılacak pekçok şey olmakla beraber bu canlılar üzerinde en çok araştırma yapılan ve en çok bilgi sahibi olunan en meşhur türler ise insanlar, termitler, balarıları ve karıncalardır. Geçen makalemde termitler hakkında bir makalenin sınırları içerisinde verilebilecek oranda bilgi vermiş, ve ilkel diye tanımladığımız bu ufacık, kör yaratıkların kolonilerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak...

2012-07-10 | 2813 defa okundu | 0 yorum | Yaşar Özkan
geri  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ileri