Yaşar Özkan Hakkında

1932 yılında Nevşehir-Avonos’a bağlı Göynük köyünde doğdu.
İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Tophane Sanat Okulundan ve 1955 yılında da o zaman ki adıyla “İstanbul Teknik Okulu” şimdiki “Yıldız Teknik Üniversitesi” Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.


 

3686 defa okundu.

Örümcekler yeryüzünde çeşitlilik bakımından en kalabalık olan böcek türlerinden biridir. 2012 yılı rakamlarına göre, dünyada 43.244 tür örümcek tespit edilmiştir. Aslında bu rakam 70.000 olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’de tespit edilen örümcek türü sayısı 958’dir. Ancak Türkiye’de araştırma yetersizdir. Örümcekler dünya yüzeyinde hemen hemen her yerde yaşamakta ve yaşadıkları ortama uyum sağlamaktadırlar. En zehirli örümcekler genellikle tropikal bölgelerde yaşamaktadır. Örümcekleri diğer böceklerden ayıran en belirgin fiziki özellikleri; böcekler altı ayaklı olup, örümcekler sekiz ayaklıdır. Böcekle...

2013-05-18 | 17274 defa okundu | 0 yorum | Yaşar Özkan

Bugün günümüze kadar gelen, kimisi sapasağlam, kimisi kısmen yıpranmış bulunan heybetli yapılardan ve bazı arkeolojik buluntulardan anlaşıldığına göre, binlerce yıl önce Dünya üzerinde birbirlerinden çok uzak yerlerde farklı kıtalarda devasa büyüklükte yapılar inşa edilmiştir. Bu yapıların müşterek özelliği hemen hemen hepsinin devasa büyüklük ve ağırlıkta taş bloklardan, bugün dahi sırrı çözülmeyen değişik teknolojiler kullanılarak yapılmış olmaları, dini inançlara ve astronomiye yönelik bulunmalarıdır. Diğer taraftan bu yapılar incelendiğinde hepsinin de aşağı yukarı benzer teknolojilere göre inşa edildiği görülmektedir. Tümü...

2013-05-18 | 4556 defa okundu | 0 yorum | Yaşar Özkan

Nasıl ki karıncalar, termitler, arılar ve sivrisinekler müstesna özelliklere sahip böceklerse, yarasalar da daha farklı fakat fevkalade özelliklere sahip memelilerdendir. Memeli canlılardan uçma yeteneği olan tek canlı yarasadır. Bu uçma yeteneğine sahip olmasına rağmen yarasalar kuş sınıfından olmayıp, dünyada istisnai bir yaratıktır. Kafa yapıları bulundukları aileler itibari ile bazı farklılık arz ederse de genellikle fare görünüşündedirler. Yarasa ailelerine göre irili ufaklı ve değişik şekillerde kulakları, geniş ağızları, bu ağız içlerinde güçlü, yırtıcı dişleri bulunmaktadır. Bazılarının görünüşleri ürkütücüdür. Yarasalar dünya üzerinde...

2013-05-18 | 20862 defa okundu | 0 yorum | Yaşar Özkan

Adına Big- Bang dediğimiz Büyük Patlama (genişleme) ile kum tanesinden binlerce defa daha küçük bir ateş topundan, bir enerji paketinden başlayan evrenimizin işleyişinin açıklanması için başta Einstein olmak üzere bir çok fizikçi gayret sarf etmiş ve etmektedirler. Einstein, evrenimizin işleyişini etkileyen 4 kuvvetin yani yer çekimi kuvvetinin, elektromanyetik kuvvetin, güçlü kuvvetin (nükleer) ve zayıf kuvvetin adına M Kuramı denen tek bir çatı altında formüle edilmesi halinde evrenin işleyişinin açıklanabileceğine inanıyordu. Bu konuda çok büyük çaba sarf etmesine rağmen, bu sorunu çözmeye ömrü vefa etmedi. Ölüm&uu...

2013-05-18 | 3955 defa okundu | 0 yorum | Yaşar Özkan

1928 yılında Amerika’da doğmuş, çocukluk yıllarını Amerika’da geçirdikten sonra Meksika’ya göç etmiş ve ömrünün 65 yıldan fazlasını Meksika’da yaşamış olan, araştırmacı yazar Gene D. Matlock, koyu bir Hristiyan – Katolik ve Teslisin (baba, oğul, kutsal ruh) baş savunucusudur. Kendisi hayatının büyük bir kısmını, Güney Amerika halklarının, Kızılderililerin geçmişlerini, geleneklerini ve kadim tarihlerini araştırmayla geçirmiştir. Hindistan’da ilişki kurduğu uzman kişilerle sürekli diyalog halinde olmuş, Budizm kaynaklarından, Hint Vakayinamelerinden, Mahabharata kayıtlarından Hindistan’ın geçmişinde olup bitenleri araştırmıştır. Katolik inancına bağlı olarak...

2013-05-18 | 6380 defa okundu | 0 yorum | Yaşar Özkan
geri  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ileri